BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Saturday, October 3, 2009

" SKOP DAN PERLAKSANAAN SYARIAH ISLAM "


Skop syariah Islam meliputi 3 aspek:

1 ) Hubungan manusia dengan Allah S.W.T dan alam ghaib yang lain

2 ) Hubungan manusia sesama manusia

3 ) Hubungan antara manusia dengan makhluk-makhluk lain di muka bumi seperti haiwan, benda atau tumbuh-tumbuhan.


Dalam aspek perlaksanaan kepada perintah dan larangan Allah Taala terbahagi kepada 3 aspek:


1 ) kewajipan yang menjadi tanggungjawab individu serta harus dilaksanakan di peringkat individu. Contohnya perintah-perintah khusus terhadap individu dalam konteks hubungan secara langsung manusia dengan penciptanya iaitu dalam ibadah-ibadah khusus seperti solat, puasa dan lain-lain.


2 ) Perintah supaya dilaksanakan secara kolektif atau berjamaah yang merupakan tanggungjawab bersama setiap umat Islam. Contohnya, seperti perintah berdakwah yang menjadi tanggungjawab bagi setiap mereka yang beragama Islam untuk menyampaikan dakwah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, melaksanakan jihad dan tuntutan fardu kifayah yang lain.


3 ) Perintah yang tidak mampu atau tidak boleh dilaksanakan diperingkat individu atau kelompok tetapi ia menjadi tugas serta kewajipan pemerintah. Perintah ini berkaitan dengan perlaksanaan hukuman bagi kesalahan jenayah seperti hudud, qisas dan ta’zir.


Jelaslah di sini pembahagian ini menunjukkan tanggungjawab serta peranan yang harus dimainkan oleh setiap umat Islam sama ada diperingkat individu, masyarakat dan negara. Hal ini menunjukkan kesyumulan agama Islam itu.


CIRI-CIRI PERUNDANGAN ISLAM

Undan-undang Islam merupakan ciptaan Allah S.W.T yang mempunyai ciri-ciri khusus dan berbeza dengan sistem perundangan ciptaan manusia. Antara cirri-ciri perundangan Islam ialah:


1 ) Berorientasikan wahyu

- ia adalah syariat Rabbani kerana sumber utama syariah ialah wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad dengan 2 pendekatan. Pertama, wahyu dalam bentuk lafaz dan makna iaitu al-Quran, dan kedua wahyu dalam bentuk makna sahaja iaitu al-Sunnah.2 ) Ganjaran bersifat dunia dan akhirat

- ganjaran di akhirat adalah yang utama, manakala di dunia hanyalah untuk menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat di dunia. Segala kesalahan manusia dalam kehidupan ini tidak akan terlepas begitu sahaja walaupun telah dikenakan hukuman di dunia sekiranya tidak bertaubat kepada Allah S.W.T.


3 ) Bersifat Universal

- syariat Islam bersifat universal iaitu meliputi semua tempat dan masa yang mana mampu untuk menjamin kemaslahatan dan keperluan manusia sepanjang masa.


4 ) Syumul dan lengkap

- Kesyumulan Islam merangkumi segenap aspek hidup manusia, memenuhi segala kepentingan manusia sama ada dalam bentuk daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia sesama manusia.


5 ) Sepadu dan seimbang


- Seluruh ajaran Islam dan sistem-sestemnya ditegakkan di atas dasar sepadu. Setiap bahagian mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Oleh itu, umat Islam perlu mengamalkan syariat Islam ini secara menyeluruh dan bukanlah mengambil sebahagian tertentu sahaja.


6 ) Tetap dan anjal

- Ciri ini membawa maksud bahawa segala prinsip dan dasar syariah Islam yang ditentukan Allah taala adalah bersifat tetap dan tidak boleh diubah oleh individu lain.0 comments: